Vay 15, 20 triệu trả góp 12 tháng mỗi tháng trả bao nhiêu?

Vay 15, 20 triệu trả góp 12 tháng mỗi tháng trả bao nhiêu?