Hộ cận nghèo được vay bao nhiêu tiền?

Hộ cận nghèo được vay bao nhiêu tiền

Hộ cận nghèo là những hộ dân được Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, và thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Dưới đây là một số thông tin liên quan: Theo Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, hộ […]