App Cash24 lừa đảo bị bắt tín dụng đen có đúng không?

Cash24

Thông tin Cash24 bị bắt lừa đảo tín dụng đen là sai. Cash24 là một ứng dụng cho vay hợp pháp và đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ứng dụng này không tham gia vào các hoạt động cho vay tín dụng đen. Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin […]