Tima lừa đảo bị bắt có thật không?

tima

Không tìm thấy thông tin cụ thể về việc Tima bị bắt. Tima là một công ty tài chính áp dụng công nghệ Fintech theo mô hình P2P, giúp kết nối giữa người đang có nhu cầu vay và người có vốn cần cho vay. Nếu bạn có thông tin cụ thể hơn, tôi có […]