Danh sách các ngân hàng cho vay nợ xấu nhóm 5

ngân hàng cho vay nợ xấu nhóm 5

Nợ xấu nhóm 5 là loại nợ có khả năng mất vốn cao nhất, khi khách hàng quá hạn trả nợ trên 360 ngày hoặc không có khả năng trả nợ. Nợ xấu nhóm 5 không chỉ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của khách hàng, mà còn làm giảm uy tín và khả […]