Nợ xấu Home Credit bao lâu thì xóa?

Nợ xấu Home Credit bao lâu thì xóa

Thời gian xóa nợ xấu Home Credit phụ thuộc vào số tiền nợ và thời điểm bạn thanh toán đầy đủ khoản vay: Nợ xấu dưới 10 triệu đồng: Sau khi thanh toán đầy đủ: Home Credit sẽ báo cáo với CIC trong vòng 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp. Thời gian […]

Home Credit cho vay nợ xấu

Home Credit cho vay nợ xấu

Home Credit là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, bao gồm vay tiền mặt, mua sắm trả góp, và vay mua nhà. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc rằng Home Credit có cho vay nợ xấu […]