NewDong lừa đảo tín dụng đen bị bắt có đúng không?

NewDong

Hiện tại, không thể xác nhận thông tin NewDong bị bắt vì lừa đảo tín dụng đen là hoàn toàn chính xác hay không. Việc lan truyền thông tin thất thiệt trên mạng xã hội diễn ra khá phổ biến, do đó, cần có nguồn tin chính thức và bằng chứng để khẳng định tính […]