Lương 10 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Lương 10 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc Theo quy định hiện hành, mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động (NLĐ) có mức lương 10 triệu đồng/tháng là 1.050.000 đồng/tháng, tương đương 10,5% tiền lương. Mức đóng này bao gồm: BHXH hưu trí: 8% BHXH bệnh tật: 1,5% BHTN: 1% Ai là người chịu trách […]