Lemonza lừa đảo bị bắt tín dụng đen không?

Lemonza

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận Lemonza bị bắt vì lừa đảo tín dụng đen. Lemonza là một công ty công nghệ tài chính (fintech) cung cấp dịch vụ cho vay trực tuyến tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2021, Lemonza […]