Kavay lừa đảo tín dụng đen bị bắt có đúng không?

kavay

Hiện tại, không có thông tin chính thức nào xác nhận việc Kavay bị bắt. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2023, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra thông báo cảnh báo về hoạt động của Kavay và các ứng dụng cho vay trực tuyến tương tự. Kavay là ứng dụng vay tiền […]