Vay F88 có lên CIC không?

vay f88 có lên cic không

Theo thông tin chính thức từ F88 và các nguồn tin uy tín, vay F88 hiện tại không lên CIC. Điều này có nghĩa là: Thông tin vay vốn của bạn tại F88 sẽ không được chia sẻ với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC). Việc vay F88 sẽ không ảnh hưởng […]