Cách vay quỹ tài chính vi mô CEP

cách vay quỹ cep

Tổ chức Tài chính Vi mô CEP là một tổ chức tài chính vi mô hoạt động dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho người lao động thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế […]