CashBar bị bắt lừa đảo tín dụng đen có đúng không?

CashBar

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng về việc CashBar bị bắt vì lừa đảo tín dụng đen. Tuy nhiên, đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng và báo chí về việc CashBar có dấu hiệu hoạt động như một tổ chức tín dụng […]