Ví dụ cách tính đóng bảo hiểm xã hội

cách tính đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một chế độ bảo vệ người lao động khi gặp các rủi ro về sức khỏe, thu nhập, nghề nghiệp, tuổi già, tử tuất… Bảo hiểm xã hội được đóng bởi cả người sử dụng lao động và người lao động theo tỷ lệ quy định của pháp luật. Vậy […]