Bùng nợ công ty tài chính có sao không?

Bùng nợ công ty tài chính có sao không

Có, việc không trả nợ đúng hạn cho công ty tài chính có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng: Bùng nợ công ty tài chính là một hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng: Ảnh hưởng xấu đến lịch sử tín dụng cá nhân: […]