Nợ xấu Home Credit bao lâu thì xóa?

Nợ xấu Home Credit bao lâu thì xóa

Thời gian xóa nợ xấu Home Credit phụ thuộc vào số tiền nợ và thời điểm bạn thanh toán đầy đủ khoản vay:

 1. Nợ xấu dưới 10 triệu đồng:
 • Sau khi thanh toán đầy đủ: Home Credit sẽ báo cáo với CIC trong vòng 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp.
 • Thời gian xóa trên hệ thống CIC: 5 năm kể từ ngày phát sinh nợ quá hạn.
 1. Nợ xấu từ 10 triệu đến 50 triệu đồng:
 • Sau khi thanh toán đầy đủ: Home Credit sẽ báo cáo với CIC trong vòng 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp.
 • Thời gian xóa trên hệ thống CIC: 1 năm kể từ ngày thanh toán đầy đủ.
 1. Nợ xấu trên 50 triệu đồng:
 • Sau khi thanh toán đầy đủ: Home Credit sẽ báo cáo với CIC trong vòng 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp.
 • Thời gian xóa trên hệ thống CIC: 5 năm kể từ ngày thanh toán đầy đủ.

Lưu ý:

 • Nợ xấu chỉ được xóa trên hệ thống CIC khi bạn đã thanh toán đầy đủ khoản vay, bao gồm cả gốc, lãi và phí phạt.
 • Trong thời gian nợ xấu, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác.
 • Bạn nên thanh toán khoản vay Home Credit đúng hạn để tránh bị nợ xấu và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thời gian xóa nợ xấu Home Credit tại: