Lương 5 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Lương 5 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu

Lương 5 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Trường hợp 1: Mức lương 5 triệu đồng bao gồm cả các khoản đóng BHXH

 • Lúc này, mức đóng BHXH = 10,5% x 5 triệu đồng = 525.000 đồng/tháng.

Trường hợp 2: Mức lương 5 triệu đồng chưa bao gồm các khoản đóng BHXH

 • Bước 1: Xác định các khoản không thuộc diện tính đóng BHXH (ví dụ: phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe,…).
 • Bước 2: Trừ các khoản không đóng BHXH ra khỏi mức lương 5 triệu đồng để lấy số tiền làm căn cứ tính BHXH.
 • Bước 3: Áp dụng tỷ lệ 10,5% để tính toán mức đóng BHXH.

Ví dụ:

 • Mức lương 5 triệu đồng, bao gồm phụ cấp độc hại 500.000 đồng.
 • Số tiền làm căn cứ tính BHXH = 5 triệu đồng – 500.000 đồng = 4,5 triệu đồng.
 • Mức đóng BHXH = 10,5% x 4,5 triệu đồng = 472.500 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động (NLĐ) được quy định như sau:

 • Mức đóng tối thiểu: 8% mức lương cơ bản/người/tháng.
 • Mức đóng tối đa: 20% mức lương cơ bản/người/tháng.

Lưu ý khi đóng BHXH với mức lương 5 triệu đồng

 • NLĐ cần đảm bảo đóng BHXH đầy đủ, liên tục để được hưởng các quyền lợi khi tham gia BHXH.
 • Có thể đóng BHXH một lần hoặc đóng theo tháng.
 • Nên liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đóng BHXH.

Kết luận

Việc đóng BHXH là quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ. Mức đóng BHXH được tính toán dựa trên mức lương đóng BHXH. Với mức lương 5 triệu đồng, mức đóng BHXH sẽ dao động từ 472.500 đồng/tháng đến 525.000 đồng/tháng tùy thuộc vào các khoản được tính vào diện đóng BHXH.

Bài viết này đã cung cấp thông tin về mức đóng BHXH với mức lương 5 triệu đồng. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Lương 8 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Lương 10 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu?