Làm 1 năm được bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội?

Làm 1 năm được bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một chế độ quan trọng đối với người lao động, giúp họ có được sự bảo vệ và hỗ trợ khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội. Một trong những câu hỏi thường gặp là: Làm 1 năm được bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi này một cách chi tiết và dễ hiểu.

Điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đã đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên;
 • Không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
 • Đã nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Có đơn yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Ngoài ra, người lao động cũng có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu:

 • Đã đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên;
 • Đủ tuổi hưu theo quy định nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
 • Có đơn yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Mức tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Số tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần được tính dựa trên 2 yếu tố:

 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: Là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động (NLĐ) trong thời gian đóng BHXH.
 • Thời gian đóng BHXH: Là thời gian NLĐ đã đóng BHXH, bao gồm cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và thời gian đóng BHXH tự nguyện.

Công thức tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng BHXH 1 lần = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Thời gian đóng BHXH x Hệ số

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng tổng số tiền lương thực nhận trong 12 tháng liên tục gần nhất trước khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, chia cho 12.

Hệ số:

 • Từ 15 năm đến dưới 20 năm: 0,22
 • Từ 20 năm đến dưới 30 năm: 0,24
 • Từ 30 năm trở lên: 0,26

Xác định số tiền nhận được nếu đóng bảo hiểm xã hội 01 năm

Để minh họa cho cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chúng ta sẽ lấy ví dụ về một người lao động có tên là Anh A, đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2023 đến hết tháng 12/2023 với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Giả sử Anh A nghỉ việc vào tháng 01/2024 và có đơn yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy Anh A sẽ nhận được bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội một lần?

Theo công thức trên, ta có:

 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội = 7 triệu đồng x 12 tháng : 12 tháng = 7 triệu đồng.
 • Tiền bảo hiểm xã hội một lần = 2 x 7 triệu đồng x 01 năm = 14 triệu đồng.

Vậy Anh A sẽ nhận được 14 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Kết luận

Qua bài viết này, bạn đã biết được cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu chỉ đóng bảo hiểm xã hội 01 năm. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng, việc đóng bảo hiểm xã hội không chỉ mang lại quyền lợi ngắn hạn mà còn là một khoản đầu tư dài hạn cho tương lai của bạn. Bạn sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng… nếu đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian theo quy định. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định rút tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Nếu bạn cần thêm thông tin về bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo các nguồn tin cậy sau: