Tìm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

  • 09/05/2018 02:04

         THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ tuyển sinh:

……….I. TRÌNH ĐỘ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

……….1. Cao đẳng hệ chính quy, 90 chỉ tiêu, gồm các ngành: Kế toán, Tin học ứng dụng; Dịch vụ pháp lý.

Mọi đối tượng tốt nghiệp THPT và tương đương đều đủ điều kiện vào học.

……….2. Trung cấp hệ chính quy, 330 chỉ tiêu, gồm các ngành: Kế toán doanh nghiệp; Điện Công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng; Tin học ứng dụng; May thời trang; Thú y; Pháp luật.

Mọi đối tượng tốt nghiệp THCS trở lên đều đủ điều kiện vào học.

……….3. Sơ cấp nghề, 280 chỉ tiêu, gồm các nghề: May công nghiệp; Điện dân dụng; Chăn nuôi Thú y.

Mọi đối tượng từ đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề đào tạo đều đủ điều kiện vào học.

……….II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

……….– Cao đẳng: Hệ chính quy 05 học kỳ (2,5 năm); chính quy liên thông 02 học kỳ (01 năm); chính quy văn bằng thứ hai 03 học kỳ (1,5 năm).

……….– Trung cấp hệ chính quy:

……….+ Đối tượng tốt nghiệp THCS: 04 học kỳ (02 năm);

……….+ Đối tượng tốt nghiệp THPT: 03 học kỳ (1,5 năm);

……….+ Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành khác: 01 năm.

……….– Sơ cấp nghề: 03 tháng.

            III. HỌC PHÍ

……….– Miễn học phí cho đối tượng tốt nghiệp THCS vào học Trung cấp.

……….– Với các đối tượng khác, học phí thu theo quy định của HĐND tỉnh Phú Thọ. Chế độ miễn giảm khác (con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, dân tộc rất ít người…) thực hiện theo quy định của Nhà nước.

……….IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

……….Thí sinh đăng ký học cao đẳng, trung cấp: Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; bản sao Học bạ THCS/THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018) hoặc Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS/THPT (nếu tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước).

……….Thí sinh đăng ký học sơ cấp nghề: Nộp Phiếu đăng ký học, Chứng minh thư nhân dân (bản photocopy).

……….Khi cần thiết, thí sinh liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc liên lạc qua các số máy: 02103.863.839; 0915.205.886; 0915.521.626./.

……….V. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

           1. Ngành Kế toán, trình độ cao đẳng

          Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành Kế toán; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc của nghề Kế toán; kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng; kỹ năng thực hiện được các nghiệp vụ kế toán nói chung và thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp; có đủ khả năng giải quyết phần lớn những công việc phức tạp về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ đã xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; đánh giá kết quả và chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm: Kế toán viên; Kế toán tổng hợp; Thống kê tổng hợp,… tại các cơ quan hành chính, đơn vị  sự nghiệp và doanh nghiệp.

            2. Ngành Tin học ứng dụng, trình độ cao đẳng

          Đào tạo kỹ thuật viên tin học trình độ cao đẳng, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết rộng về ngành Tin học ứng dụng; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin; các kiến thức chuyên môn ngành Tin học ứng dụng chuyên sâu Tin học ứng dụng trong văn phòng và đồ họa ứng dụng; ó khả năng soạn thảo được văn bản hành chính thông dụng, tính toán được các bài toán cơ bản trên Excel, sử dụng được một số thiết bị văn phòng thông dụng; lắp ráp, cài đặt và bảo trì được máy tính; xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật, chỉnh sửa và biên tập được ảnh và video; thiết kế được các website đơn giản, xây dựng được mô hình và bản vẽ 3D; có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm kỹ thuật viên chỉnh sửa ảnh và dựng video, thiết kế banner quảng cáo, thiết kế web và quản trị mạng, làm công tác văn phòng, sửa chữa và lắp ráp máy tính tại các cơ quan đơn vị.

            3. Ngành Dịch vụ pháp lý, trình độ cao đẳng

          Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý có kiến thức, tư duy pháp luật, có các kỹ năng cơ bản để thích ứng với nhiều vị trí làm việc có liên quan đến hệ thống pháp luật Việt Nam, công tác tổ chức bộ máy Nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức doanh nghiệp; đặc biệt là kỹ năng phục vụ hoạt động tư vấn dịch vụ pháp lý như: Kỹ năng tư vấn; kỹ năng xây dựng quy trình, thủ tục; kỹ năng giải quyết tranh chấp; kỹ năng liên hệ và giải quyết với công dân; kỹ năng thuyết trình, giao tiếp; kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng; kỹ năng tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo…, và có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm cán bộ pháp lý tại các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội từ Trung ương đến địa phương, các loại hình doanh nghiệp.

            4. Ngành Tin học ứng dụng , trình độ trung cấp

          Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có  kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành Tin học ứng dụng; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại ngữ và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn. Người học khi tốt nghiệp có khả năng soạn thảo được văn bản trên phần mềm Microsoft Word và sử dụng được bảng tính điện tử Microsoft Excel; sử dụng được một số thiết bị văn phòng thông dụng; lắp ráp, cài đặt và bảo trì được máy tính PC; sử dụng các phần mềm đồ họa để xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật, thiết kế được các hình ảnh, lô gô; chỉnh sửa được hình ảnh; xử lý được video bằng các phần mềm biên tập chuyên dụng. Có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm nhân viên chỉnh sửa ảnh và dựng video tại các studio; thiết kế các banner quảng cáo, các biểu tượng đồ họa 3D cho các công ty quảng cáo và đồ họa; Thiết kế web và quản trị mạng tại các cơ quan đơn vị; nhân viên văn phòng tại các cơ quan đơn vị.

            5. Ngành Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp

          Đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng về ngành Kế toán doanh nghiệp; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc của nghề Kế toán; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện được các nghiệp vụ kế toán nói chung và thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp; có đủ khả năng giải quyết những vấn đề về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm; hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc về kế toán và đánh giá được chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức với các chức danh Kế toán viên, Kế toán tổng hợp, Thống kê phân xưởng.

            6. Ngành Điện công nghiệp, trình độ trung cấp

          Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có  kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng về ngành Điện công nghiệp; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin; các kiến thức chuyên môn ngành Điện công nghiệp. Người học khi tốt nghiệp có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa và lắp đặt điện công nghiệp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn; thiết kế lắp đặt điện cho một xưởng hoàn chỉnh; biết phương pháp xử lý khi có sự cố về điện và cấp cứu người khi bị điện giật. Có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm công nhân tại các nhà máy sản xuất điện hay ở các điện lực địa phương; công nhân quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện công nghiệp trong các nhà máy sản xuất, các công ty xây lắp điện, các nhà máy sản xuất phụ kiện phục vụ điện công nghiệp,…hoặc mở xưởng sửa chữa điện.

            7. Ngành Điện công nghiệp và dân dụng, trình độ trung cấp

          Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có  kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành Điện công nghiệp và dân dụng; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin; các kiến thức chuyên môn ngành Điện công nghiệp và dân dụng chuyên sâu Điện dân dụng. Người học khi tốt nghiệp có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị điện dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn; thiết kế lắp đặt điện cho một căn hộ hoàn chỉnh; biết phương pháp xử lý khi có sự cố về điện và cấp cứu người khi bị điện giật. Có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm công nhân vận hành sửa chữa, bảo trì mạng lưới điện công nghiệp trong các nhà máy sản xuất điện; công nhân  tại các nhà máy sản xuất điện, các công ty xây lắp điện cho các công trình từ dân dụng đến công nghiệp, các nhà máy sản xuất phụ kiện phục vụ điện công nghiệp…hay ở điện lực địa phương; kỹ thuật viên quản lý, vận hành, bảo trì tại các tòa nhà, khách sạn…hoặc mở cửa hàng lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các loại thiết bị điện công nghiệp và dân dụng.

           8. Ngành May thời trang, trình độ trung cấp

          Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng về ngành May thời trang; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin; có kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành May thời trang đủ để giải quyết những vấn đề về thiết kế sản phẩm may mặc, lựa chọn được các nguyên, phụ liệu, sử dụng một số thiết bị cơ bản để cắt, may được sản phẩm thời trang; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm; hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc về kỹ thuật may mặc và đánh giá được chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm ở các doanh nghiệp, cơ sở may mặc hoặc mở cửa hiệu may thời trang với các vị trí: Thợ may; Tổ trưởng sản xuất.

            9. Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp

          Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có  kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin; các kiến thức chuyên môn ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Người học khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện được các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất; lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất; bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất. Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh.Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề; Có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ, siêu thị, các nhà máy sản xuất bia, thực phẩm; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

            10. Ngành Pháp luật, trình độ trung cấp

          Đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng về ngành Pháp luật; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực pháp luật; kiến thức về ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, khả năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật của tất cả các cơ quan, tổ chức. Có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã; cán bộ hòa giải ở cơ sở; nhân viên văn phòng công chứng, văn phòng luật sư, công ty tư vấn luật, trường học, doanh nghiệp.

           11. Ngành Thú y, trình độ trung cấp

          Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng về ngành Thú y; kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin; các kiến thức chuyên môn ngành thú y; có kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ thú ý đủ để giải quyết những vấn đề về chăn nuôi, phòng, chữa bệnh cho vật nuôi, tổ chức, quản lý, chăn nuôi theo quy mô gia đình, trang trại; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm; hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc chuyên môn về chăn nuôi, thú y và đánh giá được chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ quan chuyên ngành chăn nuôi, thú y hoặc tại các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình; trực tiếp tổ chức kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuốc thú y.

 

  • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


  • Hoc sinh – Sinh viên
  • Văn bản điều hành
  • Liên Kết Website
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 0
  • 158
  • 111.781