Tìm

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Trên cùng là ảnh

 

 •         1. Chức năng:

  ……….Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về thực hiện giảng dạy, liên kết giảng dạy các chương trình ngoại ngữ, tin học; giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của Trường; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính làm việc tại các đơn vị và hệ thống mạng trong Trường.

          2. Nhiệm vụ

  ……….– Điều tra, khảo sát nhu cầu và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hoặc liên kết bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học;

  ……….– Tổ chức giảng dạy, liên kết giảng dạy các lớp ngoại ngữ, tin học phục vụ các đối tượng có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động hoặc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu của người học;

  ……….– Tổ chức thi, kiểm tra và đề nghị Hiệu trưởng cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ, tin học theo qui định chuẩn của nhà nước;

  ……….– Thực hiện sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính ở các phòng ban chức năng, các khoa chuyên môn phục vụ công tác quản lý, giảng dạy; quản lý, duy trì hoạt động hệ thống mạng Internet, mạng nội bộ của Trường;

  ……….– Quản lý, phân công giảng viên, giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của trường;

  ……….– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 • TT

  Họ và tên

  Chức vụ Trình độ
  1  

  Vi Việt Hùng

  Email: vihung1976@gmail.com

  ĐT: 0983050797

   

   

  Phó giám đốc phụ trách

   

   

  Cử nhân

   

  2

   

  Nguyễn Việt Hà

   

  Giáo viên

   

  Thạc sỹ

   

  3

   

  Trần Huy Phong

   

  Giảng viên

   

  Thạc sỹ

   

 • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


 • Hoc sinh – Sinh viên
 • Văn bản điều hành
 • Liên Kết Website
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 0
 • 159
 • 111.782