Tìm

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

Trên cùng là ảnh

 • 1. Chức năng:

  …….Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp; làm đầu mối, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên kết đào tạo, bồi dưỡng; công tác quan hệ doanh nghiệp, công tác thông tin, tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh và dịch vụ đào tạo của Nhà trường.

  2. Nhiệm vụ:

  …….– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo hằng năm của trường;

  …….– Điều tra nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động về số lượng, trình độ kỹ năng nghề để tuyển sinh đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp;

  …….– Quan hệ với doanh nghiệp để hợp đồng nơi thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên; nắm bắt nhu cầu việc làm giới thiệu học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề đến các doanh nghiệp làm việc; giới thiệu học sinh, sinh viên tham gia đánh giá cấp chứng chỉ nghề quốc gia;

  …….– Liên kết với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các cơ quan, các đơn vị, doanh nghiệp… tuyển sinh các lớp đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy, vừa làm vừa học; các lớp liên thông; các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và các ngành nghề khác mà nhà trường được phép đào tạo;

 •  

  TT Họ và tên Chức vụ Trình độ
  1  

  Hoàng Ánh Sáng

  Email: sangatldphutho@gmail.com

  ĐT: 0915 205886

   

  Phó trưởng phòng Cử nhân
  2

   

  Đặng Thị Oanh

  Email: dangoanhvt@gmail.com

  ĐT: 0989 747469

   

  Phó trưởng phòng

   

  Cử nhân

   

  3

   

  Nguyễn Xuân Hiếu

   

  Giảng viên

   

  Cử nhân

   

  4

   

  Lương Thị Thu Hà

   

  Giảng viên

   

  Thạc sỹ

   

  5

   

  Bùi Thị Thu Thảo

   

  Giảng viên

   

  Thạc sỹ

   

  6

   

  Nguyễn Thị Thanh Út

   

  Giảng viên

   

  Thạc sỹ

   

  7

   

  Lê Ngọc Hữu

   

  Giáo viên

   

  Cử nhân

   

  8

   

  Dương Đức Định

   

  Giáo viên

   

  Cử nhân

   

  9

   

  Lê Thị Phương

   

  Giáo viên

   

  Cử nhân

   

  10 Nguyễn Xuân Huy Giáo viên Cử nhân CĐ

 • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


 • Hoc sinh – Sinh viên
 • Văn bản điều hành
 • Liên Kết Website
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 0
 • 160
 • 111.783