Tìm

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trên cùng là ảnh

 • ………1. Chức năng

  ………Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác tổ chức – cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý cán bộ; kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính, văn thư, y tế trường học; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức Nhà trường; công tác văn phòng Đảng ủy.

  ………2. Nhiệm vụ 

  ………– Chủ trì xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức, đảm bảo bộ máy của Trường tinh gọn phù hợp cơ chế hiện hành. Bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo thực thi nhiệm vụ của nhà trường;

  ………– Chủ trì xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường; các văn bản, quy định điều hành công tác tổ chức, nhân sự của Trường; phối hợp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính và đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị trong trường;

  ………– Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ công việc trước mắt, chiến lược phát triển lâu dài của Trường theo tiêu chuẩn ngạch, bậc quy định; Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt tiêu chuẩn ngạch, bậc quy định, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu;

  ………– Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: Công tác tuyển dụng cán bộ, bổ sung đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; công tác điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định; công tác thi tuyển, xét nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức theo quy định; Quản lý, khai thác toàn bộ hồ sơ cán bộ viên chức;

  ………– Thực hiện các chế độ, chính sách, công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức;

  ………– Thực hiện lập hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội đồng xét kỷ luật cán bộ, viên chức;

  ………– Xây dựng các văn bản nội bộ thuộc lĩnh vực được phân công và giám sát thực hiện;

  ………– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, photocopy, tạp vụ, lễ tân, khánh tiết, đoàn ra đoàn vào;

  ………– Thư ký các hội nghị lãnh đạo; hội nghị giao ban; hội đồng thi đua, khen thưởng cán bộ, viên chức; hội đồng xét nâng lương; hội đồng tuyển dụng viên chức;

  ………– Thực hiện công tác y tế trường học. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh toàn trường;

  ………– Thực hiện công tác văn phòng Đảng ủy.

 • TT Họ và tên Chức vụ Trình độ
   

  1

   

  Mầu Văn Vượng

  ĐT: 0912 403 733

  Email: mauvanvuongkt@gmail.com

   

   

  Trưởng phòng

   

  Cử nhân

  2

   

  Nguyễn Thanh Hùng

  ĐT: 0943286789

  Email: hungnhungtrang86@gmail.com

   

  Phó trưởng phòng

   

  Thạc sỹ

   

  3

   

  Nguyễn Hà Tuyên

   

  Giáo viên

   

  Cử nhân

   

  4

   

  Phạm Hằng Ngân

   

  Nhân viên

   

  Trung cấp

   

  5

   

  Vũ Thị Thảo

   

  Nhân viên

   

  Cao đẳng

   

 

 

 • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


 • Hoc sinh – Sinh viên
 • Văn bản điều hành
 • Liên Kết Website
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 0
 • 158
 • 111.781