Tìm

Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ  KỸ  NGHỆ THỰC HÀNH PHÚ THỌ

(PHU THO COLLEGE OF  ECONOMICS  – PRACTICAL  TECHNOLOGY)

ĐT: 0210 3 863 839

Email: caodangktknthpt@gmail.com.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ