Tìm

Giới thiệu

 

I. Sứ mạng, tầm nhìn:

1. Sứ mạng

     Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp với kỹ năng chuyên sâu thuộc các lĩnh vực kinh doanh, quản lý, công nghệ, kỹ thuật và dịch vụ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

 

2. Tầm nhìn

     Phấn đấu trở thành Trường trọng điểm của tỉnh Phú Thọ vào năm 2025, Trường trọng điểm quốc gia vào năm 2030, với đội ngũ giảng viên có trình độ cao, cơ sở vật chất hiện đại, cảnh quan, môi trường sạch, đẹp.

 

II. Giới thiệu về trường

1. Giới thiệu chung:

     Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ, tiền thân là Trường Trung học Kinh tế Vĩnh Phú được thành lập theo Quyết định số 322/QĐ-CN ngày 24/9/1984 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh, nhà trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ theo Quyết định số 1494/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề, UBND tỉnh đã đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra Quyết định số 667/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 về việc sáp nhập Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Vận tải Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ và đổi tên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ thành Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ.

     – Chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ được quy định tại: Quyết định số 667/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ. Theo đó:

     – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ là đơn vị giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng và quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

     – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ có nhiệm vụ: Đào tạo theo 03 cấp trình độ (cao đẳng, trung cấp và sơ cấp); Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Tính đến năm học 2017 – 2018, nhà trường đã đào tạo được trên 20.000 cán bộ với các chuyên ngành của hệ trung cấp như: Kế hoạch xí nghiệp, Lao động tiền lương, Vật tư, Kế toán ngân sách xã, Thống kê tổng hợp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán thương mại-dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp, Tin học kế toán, Hành chính văn phòng, Điện công nghiệp và dân dụng, Gò, hàn….

     Hệ cao đẳng có các chuyên ngành như: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Tin học ứng dụng. Từ năm 2007 đến nay, Nhà trường đã đào tạo được trên 3.000 sinh viên.

     Không những đào tạo và cung cấp lực lượng lao động có chuyên môn nghiệp vụ cho tỉnh Vĩnh Phú trước đây, tỉnh Phú Thọ ngày nay mà còn đào tạo cho các tỉnh bạn như Lào Cai, Hà Giang, Tỉnh Luông Nậm Thà của nước bạn Cộng Hòa Dân chủ nhân dân Lào.

     Ngoài ra, trường còn cung cấp số lượng đáng kể công nhân có trình độ tay nghề cho các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn và thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho hầu hết các cán bộ thuộc các lĩnh vực tài chính, kế toán, tin học, ngoại ngữ, huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động của các cơ sở, các doanh nghiệp, các cơ quan trong và ngoài tỉnh.

     Với những kết quả đạt được, Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng những phần thưởng cao quý: Năm 1999 trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; năm 2004 được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Năm 2010 nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

     Hiện nay, Nhà trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề:

     – 04 ngành trình độ cao đẳng gồm: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Tin học ứng dụng;

     – 08 ngành trình độ trung cấp: Kế toán doanh nghiệp, Điện công nghiệp, Điện công nghiệp và dân dụng, Hàn, Tin học ứng dụng, Pháp luật, May thời trang, Thú y;

     – 04 nghề trình độ sơ cấp: Điện dân dụng, Hàn, May công nghiệp, Chăn nuôi thú y.

     Bên cạnh đó, Nhà trường đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

     – Ban Giám hiệu gồm có: Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng;

     – 05 phòng chức năng: Đào tạo, Tổ chức – Hành chính, Tài chính – Kế toán, Quản trị, Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp;

     – 04 khoa: Cơ bản, Kinh doanh và Quản lý, Kỹ thuật, Công nghệ;

     – 02 Trung tâm: Ngoại ngữ – Tin học,  Dịch vụ – Thực hành.

  • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


  • Hoc sinh – Sinh viên
  • Văn bản điều hành
  • Liên Kết Website
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 0
  • 158
  • 111.781