Tìm

Trung cấp Kế toán

Trên cùng là ảnh

 

 • TỔNG QUAN

  ……..Đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng về ngành Kế toán doanh nghiệp; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc của nghề Kế toán; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện được các nghiệp vụ kế toán nói chung và thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp; có đủ khả năng giải quyết những vấn đề về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm; hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc về kế toán và đánh giá được chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  ……..Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong các loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp thương mại và dịch vụ);

  ……..Lập và phân tích được báo cáo tài chính, lập được báo cáo thuế và quyết toán được thuế;

  ……..Thu thập, tổng hợp và phân tích được số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;

  ……..Lập, phân tích và đánh giá được báo cáo tài chính, báo cáo thuế;

  ……..Tổ chức được công tác kế toán thích ứng với từng loại hình doanh nghiệp;

  ……..Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán; kê khai được thuế qua mạng;

  ……..Kiến thức liên quan đến tài chính doanh nghiệp và thuế;

  ……..Kỹ năng mềm, tin học và ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, sử dụng tin học văn phòng, tiếng anh giao tiếp và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  ……..Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm: Kế toán viên, Kế toán tổng hợp, Thống kê phân xưởng tại các doanh nghiệp; Kế toán tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và kế toán tài chính cấp xã.


 • Nội dung tiến độ đào tạo

 • Nội dung hình thức tuyển sinh

 • Nội dung đối tượng tuyển sinh
 • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


 • Hoc sinh – Sinh viên
 • Văn bản điều hành
 • Liên Kết Website
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 0
 • 159
 • 111.782