Tìm

Sơ cấp Hàn

Trên cùng là ảnh

 

 • TỔNG QUAN

  ……..Đào tạo thợ hàn trình độ sơ cấp, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cơ bản của nghề Hàn; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, áp dụng được các phương pháp kỹ thuật, sử dụng được công cụ, tài liệu thích hợp và thông tin sẵn có của nghề Hàn; có kỹ năng giao tiếp để trình bày kết quả hoặc báo cáo công việc của bản thân; phát hiện và có phương pháp xử lý sự cố, cấp cứu người khi xảy ra tai nạn lao động nghề Hàn; có khả năng thực hiện một số công việc có tính chất thường xuyên, tự chủ tương đối trong môi trường quen thuộc hoặc làm việc trong môi trường không quen thuộc với chỉ dẫn của người hướng dẫn; tự đánh giá được kết quả của nhiệm vụ được giao.

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  ……..– Kiến thức cơ bản về An toàn và vệ sinh lao động, vẽ kỹ thuật và vật liệu cơ khí.

  ……..– Sử dụng các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề;

  ……..– Sử dụng các loại máy hàn Hồ quang tay và dụng cụ cầm tay;

  ……..– Hàn các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay ở các vị trí hàn (1G , 2G, 1F) vật liệu thép các bon thường;

  ……..– Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  ……..Sau khi tốt nghiệp người học làm công nhân tại các doanh nghiệp có nghề Hàn hoặc tham gia thị trường xuất khẩu lao động.


 • Nội dung tiến độ đào tạo

 • Nội dung hình thức tuyển sinh

 • Nội dung đối tượng tuyển sinh
 • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE










 • Hoc sinh – Sinh viên
 • Văn bản điều hành
 • Liên Kết Website
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 0
 • 158
 • 111.781