Tìm

Sơ cấp Điện dân dụng

Trên cùng là ảnh

 

 • TỔNG QUAN

  ……..Đào tạo thợ  điện trình độ sơ cấp, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi hẹp của nghề Điện dân dụng; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, áp dụng được các phương pháp kỹ thuật, sử dụng được công cụ, tài liệu thích hợp và thông tin sẵn có của nghề Điện dân dụng; có kỹ năng giao tiếp để trình bày kết quả hoặc báo cáo công việc của bản thân; biết phát hiện và có phương pháp xử lý sự cố và cấp cứu người khi xảy ra tai nạn lao động nghề Điện; có khả năng thực hiện một số công việc có tính chất thường xuyên, tự chủ tương đối trong môi trường quen thuộc hoặc làm việc trong môi trường không quen thuộc với chỉ dẫn của người hướng dẫn; tự đánh giá được kết quả của nhiệm vụ được giao.

   NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  ……..– Sử dụng các loại đồng hồ, thiết bị đo, đếm điện năng.

  ……..– Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, quấn mới các động cơ điện 1 pha, máy biến áp 1 pha.

  ……..– Lắp đặt hệ thống điện hoàn chỉnh cho một căn hộ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Sửa chữa hệ thống điện dân dụng khi gặp sự cố về điện.

  ……..– Lắp đặt, vận hành các thiết bị điện khi có hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.

  ……..– Lắp đặt và vận hành các thiết bị bảo đảm an toàn nối đất và an toàn cháy nổ.

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  ……..Sau khi tốt nghiệp người học làm thợ điện sửa chữa, lắp đặt điện cho căn hộ; làm hệ thống điện trong các doanh nghiệp nhỏ hoặc tham gia thị trường xuất khẩu lao động.


 • Nội dung tiến độ đào tạo

 • Nội dung hình thức tuyển sinh

 • Nội dung đối tượng tuyển sinh
 • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


 • Hoc sinh – Sinh viên
 • Văn bản điều hành
 • Liên Kết Website
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 0
 • 154
 • 111.777