Tìm

Sơ cấp Chăn nuôi thú y

Trên cùng là ảnh

 

 • TỔNG QUAN

  ……..Đào tạo nhân viên chăn nuôi – thú y trình độ sơ cấp, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi hẹp của nghề chăn nuôi, thú y; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, áp dụng được các phương pháp, sử dụng được công cụ, tài liệu thích hợp và thông tin sẵn có của nghề chăn nuôi, thú y; có kỹ năng giao tiếp để trình bày kết quả hoặc báo cáo công việc của bản thân; có khả năng thực hiện một số công việc có tính chất thường xuyên, tự chủ tương đối trong môi trường quen thuộc hoặc làm việc trong môi trường không quen thuộc với chỉ dẫn của người hướng dẫn; tự đánh giá được kết quả của nhiệm vụ được giao.

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  • Chẩn đoán và điều trị học
  • Dược lý thú y
  • Kỹ thuật nuôi và phòng, trị bệnh cho trâu, bò
  • Kỹ thuật nuôi và phòng, trị bệnh cho gà, vịt
  • Kỹ thuật nuôi và phòng, trị bệnh cho lợn

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  • Áp dụng thực tiễn trong chăn nuôi của gia đình, địa phương.
  • Tham gia kinh doanh, dịch vụ và phát triển chăn nuôi tại địa phương áp dụng thực tiễn trong chăn nuôi của gia đình, địa phương.


 • Nội dung tiến độ đào tạo

 • Nội dung hình thức tuyển sinh

 • Nội dung đối tượng tuyển sinh
 • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


 • Hoc sinh – Sinh viên
 • Văn bản điều hành
 • Liên Kết Website
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 0
 • 158
 • 111.781