Tìm

Kế toán

 

 

 • TỔNG QUAN

  …….Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng, sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành Kế toán; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc của nghề Kế toán; kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng; kỹ năng thực hiện được các nghiệp vụ kế toán nói chung và thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp; có đủ khả năng giải quyết phần lớn những công việc phức tạp về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ đã xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; đánh giá kết quả và chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm.

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO

   ……♥ Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong các loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp thương mại và dịch vụ) và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp;

   …. .♥ Lập, phân tích và đánh giá được báo cáo tài chính, báo cáo thuế;

   ……♥ Tổ chức được công tác kế toán thích ứng với từng loại hình doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp;

   ……♥ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán; kê khai thuế qua mạng;

   ……♥ Kiến thức liên quan đến tài chính doanh nghiệp và thuế;

   …..♥ Kỹ năng mềm, tin học và ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, sử dụng tin học văn phòng, tiếng anh giao tiếp và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  …….Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm: Kế toán viên; Kế toán tổng hợp; Thống kê tổng hợp; Quản trị viên tài chính.


 • Nội dung tiến độ đào tạo

 • Nội dung hình thức tuyển sinh

 • Nội dung đối tượng tuyển sinh

 • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


 • Hoc sinh – Sinh viên
 • Văn bản điều hành
 • Liên Kết Website
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 1
 • 159
 • 111.782